Velkommen til en ny start

Fugl fønix tilbyr støttesamtaler, veiledning, kurs og foredrag. Jeg tilbyr også samtaler via Skype. Fugl fønix er sekulært tilbud og fyller hullet som kan oppstå mellom de ulike hjelpeinstanser når alder, diagnose, etnisitet, kommune eller kjønnsidentitet gjør at man ender opp uten tilbud eller mellom instanser. Fugl fønix samarbeider også med offentlige tjenester og tilbyr langvarig oppfølgning som motpol til et stadig økende fokus på effektivitet og kort behandlingstid. Fugl fønix har fokus på relasjon og tillit. Samtalerommet Oasen er designet for å skape ro. Der er det stort utvalg i kreative leker og kostymer fordi jeg vet at barn er tryggest i lek. Les mer om lek under dukkesamtaler. Hos Fugl fønix vet vi at samtaler kan ta tid, og prisen er derfor den samme om en time blir litt lang.

 

Tlf: 960 16 627

©2019 by Fugl fønix. Proudly created with Wix.com