Tlf: 960 16 627

©2019 by Fugl fønix. Proudly created with Wix.com

FUGL FØNIX TILBYR FØLGENDE

Bamsekort hjelper barn å fortelle

Støttesamtaler:

Jeg vet det er vanskelig å få tilbud i spesialisthelsetjeneste, privat psykolog er dyrt eller har lang ventetid, mens andre har krav om henvisning, du må vente på beskjed etter inntaksmøte o.s.v. Hos oss trenger ikke utfordringene dine fylle fastsatte kriterier. Det som oppleves vanskelig for deg blir tatt imot hos oss uansett. Kanskje har du opplevd samlivsbrudd eller konflikt på jobben. Kanskje kjemper du for å finne identiteten din som han, hun eller hen. Andre eksempler kan være mobbing, både i skole og i sosiale medier, nedstemthet og bekymringer. Jeg gjør en vurdering av situasjonen din, og ved behov hjelper jeg deg videre i systemet. Du velger hvor du ønsker samtale: i samtalerommet vårt Oasen, i hjemmet ditt, på skolen osv. Samtaler kan også tas på engelsk ved behov.

Dukkesamtaler

Som den eneste aktøren på Sørlandet tilbyr vi dukkesamtaler. Barn er tryggest i lek. Det er i leken opplevelser  gjenskapes, imiteres og bearbeides. Barn med traumer fra vold og/eller overgrep har utfordringer med å sette ord på følelser og opplevelser. Via denne metoden får barnet et verktøy til å fortelle og vise fra eget perspektiv og samtidig bli sett og regulert av trygg voksen. Dukkesamtaler er veldig nyttig ved alvorlig sykdom. Jeg kan hjelpe barnet til å få svar de behøver og hjelpe foreldrene med å forklare det mest alvorlige. Jeg har lang erfaring med terminal sykdom og barnesamtaler, og jeg har personlig erfaring med tap av en nær til selvmord. Barn behøver svar når en nær relasjon tar sitt eget liv. Kanskje en nær relasjon sitter/skal sitte i fengsel, Fugl fønix kan hjelpe til med å tilrettelegge gode samvær under soning. Ofte er dette tema voksne opplever for smertefulle til å snakke med barna om, Fugl Fønix er fryktløs i møte med smerte. Hos Fugl fønix møter barna Den magiske Grå Blå. Hun har hørt de mørkeste hemmeligheter og de mest fargerike opplevelser. Ingen hemmeligheter er for store eller små for Magiske Grå Blå.

For ungdommer og voksne kan skjema være
The team back at work!.jpg

Veiledning:

Hos Fugl fønix kan du få veiledning for å se problemer i nytt perspektiv. Kanskje behøver du veiledning i foreldrerollen, i parforholdet eller i forholdet til deg selv. Hos oss vil du lære om tilknytning, COS (Circle of Security), veiledningsprogrammet ICDP, Mindfullness, Nonviolent Communication m.m. Erfaringen vår er at du ofte sitter med svarene selv og finner dem når de riktige spørsmål blir stilt. Du er den drivende kraften i prosessen. Vi er opptatt av å finne hva du er god på og hva du kan endre for å bli enda bedre.

 

SAMVÆR

Til barnet beste

 

SAMVÆRSOBSERVASJON

Støttet og beskyttet samvær

Jeg har lang erfaring med tilsyn under samvær. Fugl fønix kan tilby veiledning, foreldreveiledning før, under og etter samvær. Vi tilbyr å forberede barn på samvær samt følge opp barn og foster/beredskapshjem før og etter samvær. Erfaringen min er at å skape trygghet og forutsigbarhet for barn og foreldre ofte letter det som kan være emosjonelle samvær. Jeg har 4 års erfaring fra Myrsnipa samværssted i Oslo samt samarbeid med Aline spedbarnshjem. I tillegg har jeg lang erfaring med barn utsatt for omsorgssvikt, seksuelle overgrep og vold og møter denne gruppen barn særs godt. Anerkjennende kommunikasjon er den etisk grunnsteinen i samarbeidet mitt med barnevern, foreldre og barn.

VEILEDNING OG OPPFØLGNING FOSTERHJEM

Kontaktledd

Jeg har lang erfaring med veiledning av fosterhjem og beredskapshjem. Erfaringen min er at foster-/beredskapsforeldre har behov for veiledning og samtaler og at saksbehandlere i barnevernet har nytte av dette samarbeidet. Jeg har jobbet tett med fosterhjem og beredskapshjem i Oslo og i Arendal, både via Abup, Myrsnipa og forebyggende tjenester. Fugl fønix er svært gode på å fungere som kontaktledd mellom foreldre, barnevern og fosterhjem, og dette letter situasjonen for alle involverte parter. Min erfaring er at når fosterhjemmet får veiledning i for eksempel traumebasert omsorg, psykoedukasjon og innføring i tilknytningsskader, kan utfordringer i relasjoner løses raskt. Jeg har fått svært gode tilbakemeldinger fra fosterhjem og barnevern og har stort hjerte for disse familiene.

RAPPORTER OG VITNING

Faglig fokus

Jeg har lang erfaring med å vitne i tingretter og fylkesnemnder i barnevernsaker og barnefordelingssaker. Jeg skriver grundige rapporter med faglig fokus. 4 års erfaring fra Myrsnipa samværssted i Oslo har gitt meg svært god kompetanse på særlig kompliserte familieforhold. Mine rapporter og erfaring som vitne har hatt viktig betydning i svært mange saker.