Tlf: 960 16 627

©2019 by Fugl fønix. Proudly created with Wix.com

HVEM ER VI

Fugl fønix tilbyr støttesamtaler, veiledning, kurs og foredrag.


Du møter Janne som er utdannet barnevernspedagog og kunstner. Jeg har over 20 års erfaring med barn, unge og familier. Jeg har jobbet innenfor spesialisthelsetjenesten Abup, førstelinjetjeneste, 4 år hos Myrsnipa samværssted, voksenpsykiatri og ulike barneboliger og avlastningstilbud. Jeg har utstrakt tverrfaglig erfaring og kjenner svært godt til utfordringer som kan oppstå i møte med de ulike hjelpesystemene og hvordan disse kan løses. Jeg har lang erfaring med å skrive gode rapporter når det er behov for dette. Jeg har også har vært et ettertraktet vitne i fylkesnemder, Tingretten og Borgarting lagmannsrett. Foreldre, unge og barn forteller at de opplever seg genuint sett og hørt i samtalene våre. De beskriver en opplevelse av anerkjennelse og respekt.

Via bilder finner barn ord.